Certitudo Forest Foundation creëert bossen.

Rooting for tomorrow

Homepage


De kracht
van bos

Certitudo Forest Foundation creëert bossen. Wij geloven namelijk in de kracht van boslandschap voor mens, klimaat, flora en fauna. De kracht om onze leefomgeving, die belangrijker dan ooit is, te versterken.

Certitudo Forest Foundation koopt hiertoe (weide)gronden aan om hier ecologisch rijke boslandschappen creëren. We verlagen hiermee onze carbon footprint, zorgen voor klimaatcompensatie en verrijken Nederland tegelijkertijd met aantrekkelijke natuur.


CO2 compensatie

CO2 compensatie

Bomen zetten CO2 (koolstofdioxide) om in O2 (zuurstof) en zorgen daarmee voor CO2-compensatie.
Bomen zetten CO2 (koolstofdioxide) om in O2 (zuurstof) en zorgen daarmee voor CO2-compensatie.
Waterveiligheid

Waterveiligheid

Bos vergroot de bergingscapaciteit, stimuleert de waterafvoer en vergroot daarmee de waterveiligheid.
Bos vergroot de bergingscapaciteit, stimuleert de waterafvoer en vergroot daarmee de waterveiligheid.
Biobased / circulair bouwen

Biobased / circulair bouwen

Een toename van de houtproductie draagt zowel direct als indirect bij aan de toename van biobased en circulair bouwen.
Een toename van de houtproductie draagt zowel direct als indirect bij aan de toename van biobased en circulair bouwen.
Temperatuur

Temperatuur

Door bos toe te voegen zullen er in de toekomst minder extreme temperatuurschommelingen zijn.
Door bos toe te voegen zullen er in de toekomst minder extreme temperatuurschommelingen zijn.
Recreatie en sport

Recreatie en sport

Natuur biedt volop ruimte voor recreatie en sport.
Natuur biedt volop ruimte voor recreatie en sport.
Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

Slim vormgegeven natuur zorgt voor sociale cohesie en veiligheid.
Slim vormgegeven natuur zorgt voor sociale cohesie en veiligheid.
Identiteit en attractiviteit

Identiteit en attractiviteit

Bos an sich, en het contrast tussen stedelijke omgeving en natuur geven de omgeving een eigen identiteit. De attractiviteit van een gebied wordt vergroot.
Bos an sich, en het contrast tussen stedelijke omgeving en natuur geven de omgeving een eigen identiteit. De attractiviteit van een gebied wordt vergroot.
Gezond voor mens en dier

Gezond voor mens en dier

Een groene omgeving is stressverlagend en bevat veel zuurstofrijke lucht; gezond voor mens en dier.
Een groene omgeving is stressverlagend en bevat veel zuurstofrijke lucht; gezond voor mens en dier.