Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement


Certitudo Forest Foundation is ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van haar belangstellenden van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Dit privacybeleid is van toepassing op de gehele verwerking van persoonsgegevens door Certitudo Forest Foundation via de website en andere kanalen.

Verwerken persoonsgegevens

Certitudo Forest Foundation verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wanneer u partner bent of wordt legt Certitudo Forest Foundation persoonsgegevens vast (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres). Certitudo Forest Foundation gebruikt uw gegevens om u op de hoogte te houden van haar activiteiten. Financiële gegevens worden uitsluitend verzameld om uitvoering te geven aan een overeenkomst en volstrekt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Certitudo Forest Foundation hier wettelijk toe wordt verplicht.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Certitudo Forest Foundation over u verzamelt of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt dit laten weten via info@certitudo.com of telefonisch: 073 76 00 200 (tijdens kantooruren).

Beveiliging gegevens

Certitudo Forest Foundation draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze manier zorgt Certitudo Forest Foundation ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

De software die Certitudo Forest Foundation gebruikt, heeft veiligheidsinstellingen die er voor zorgen dat informatie niet kwijtraakt of misbruikt of gewijzigd wordt.

Website Certitudo Forest Foundation

Contactformulieren (neem contact op)
Als u het formulier op de website gebruikt om contact te leggen met Certitudo Forest Foundation, wordt er om persoonsgegevens gevraagd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Koppeling naar andere websites
Op de website treft u een aantal links naar andere websites. Certitudo Forest Foundation kan geen verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze sites. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

 

Cookies

Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen als u een website bezoekt. Certitudo Forest Foundation maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken inhoud te delen via social media en om de inhoud van de site af te stemmen op uw voorkeuren.

De meeste internet browsers accepteren het gebruik van cookies automatisch. U kunt uw browser instellingen aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt voordat u een cookie accepteert, of u kunt alle cookies weigeren. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Wijzigingen privacy verklaring
Certitudo Forest Foundation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op via info@certitudo.com.